BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Chúa Nhật IX Thường Niên_Lễ Chúa Ba Ngôi: Sống màu nhiệm Ba Ngôi

Thái Hà (29.05.2021) – Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên: Quyền bính

Thái Hà (28.05.2021) – Khi ấy, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Đức Giêsu và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,27-33) Đức Giáo hoàng Benêđictô XVI, lúc bắt đầu khai mạc triều …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên: Đền thờ trong tâm hồn

Thái Hà (28.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người đang mua bán trong đền thờ: “Nào chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sạo huyệt của bọn cướp!” (Mc 11,11-26) …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên: Chuyện một con đường

Thái Hà (27.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu hỏi một người mù: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. (Mc 10,46-52) Trước cửa Thiên Đàng, một tu sĩ mang theo một bị đầy các nhân đức, gõ cửa và cầu …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Philipphê Nêri: Phục vụ là sứ mệnh cao quý

Thái Hà (26.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đẹ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tới anh em”. (Mc 10,32-45) Ngày 05.09.1997, sau khi tin Mẹ Têrêsa qua …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên: Được và mất

Thái Hà (25.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh: An vui có Mẹ

Thái Hà (24.05.2021) – Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. (Ga 19,25-27) Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Lumen …

Xem thêm

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Bình an đích thực

Thái Hà (23.05.2021) –  Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và …

Xem thêm

Chúa Thánh Thần tác động siêu nhiên

 “Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, làm cho chúng ta khao khát Thiên Chúa, lấy sự thật tâm linh và làm cho chúng ta có thể hiểu biết.” (Billy Graham) Chúa Thánh Thần là một phần đẹp đẽ và mạnh mẽ của Đấng là Thiên Chúa. …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh: Hãy theo Thầy

Thái Hà (22.05.2021) – Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. (Ga 21,20-25) Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln có một sĩ quan trẻ làm thư ký. Viên sĩ quan vốn …

Xem thêm