BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Được làm con Chúa.

Thái Hà (10.01.2021) – Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người  sẽ làm phép rửa cho anh em …

Xem thêm

Rửa đời

Đối với phàm nhân, vì bẩn mà phải rửa, rửa để làm sạch những gì ô uế, tẩy uế để tránh bệnh, cụ thể và đặc biệt là trong cơn đại dịch ngày nay. Thân xác cần tắm rửa hằng ngày thì tinh thần cũng cần tẩy uế, linh hồn …

Xem thêm

Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh: Khiêm nhường

Thái Hà (09.01.2020) – Ông Gioan trả lời: “Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người”. (Ga 3,22-30) Trong dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế cùng lên Đền thờ …

Xem thêm

Thứ Sáu Sau lễ Hiển Linh: Lòng tin

Thái Hà (08.01.2021) – “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. (Lc 5,12-16) Khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển, các môn đệ sợ hãi tưởng là ma. Ông Phêrô lên …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Thánh Raymunđô Penyafort: Xức dầu và sai đi

Thái Hà (07.01.2021) – Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. (Lc 4,14-22a) Thánh Phaolo đã từng nói: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Quả thật! Rao giảng Tin Mừng …

Xem thêm

Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh: Đừng sợ

Thái Hà (06.01.2021) – Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,45-52) Trong Cựu Ước, Thiên Chúa phán với ông Giôsuê trước khi ông và toàn thể dân Israel vào chiếm hữu vùng Đất Hứa: “Mạnh bạo lên, can đảm lên!… Vì Đức Chúa, Thiên Chúa …

Xem thêm

Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh: Chạnh lòng thương

Thái Hà (05.01.2020) – “Khi Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt”. (Mc 6,34-44) Mẹ Têrêsa thành Calcutta được biết đến như là người mẹ của những người đau khổ. Mẹ thường đi đến vỉa hè hay những …

Xem thêm

Nhìn người khác như Đức Kitô

 Muốn nhìn người khác như Đức Kitô thì phải đè bẹp cái tôi và loại bỏ thói kiêu ngạo. Có một tội mà tất cả chúng ta, những người chưa là thánh nhân, luôn phải chiến đấu. Đó là tội kiêu ngạo. Nó gây sự chia rẽ trong chính …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh: Bái lạy Hài Nhi

Thái Hà (03.01.2021) – Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Basiliô Cả Và Thánh Grêgoriô Nadien: Lời chứng của Gioan

Thái Hà (02.01.2021) – Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho ngay thẳng để Đức Chúa đi. (Ga 1,19-28) Vào một đêm trăng, Đức Thích Ca đàm đạo với các đệ tử. Ngài lấy ngón tay chỉ mặt trăng và nói: “Kia là mặt trăng. Cứ …

Xem thêm