BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Mùng Một Tết Nguyên Đán: Đừng lo lắng

Thái Hà (01.02.2022) – Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: Chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salomôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên: “Họ liền xin Chúa rời khỏi ranh giới họ”

Thái Hà (31.01.2022) – […] Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. […] Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên: Nghi ngờ

Thái Hà (30.01.2022) – Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Ðức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Thường Niên: “Thưa Thầy, chúng con chết mất”

Thái Hà (29.01.2022) – Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông: vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên: Dùng nhiều cách rao giảng

Thái Hà (28.01.2022) – Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần III Thường Niên: Đong đấu nào thì nhận lại đấu ấy

Thái Hà (27.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt tỏng thùng hay dưới gầm giường chăng. Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao. Vì chẳng có gì dấu kín mà chẳng tỏ lộ ra và chẳng có gì kín đáo …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần III Thường Niên: “Ai có tai thì hãy nghe”

Thái Hà (26.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại: Ra đi rao giảng

Thái Hà (25.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần III Thường Niên: Dựa vào đâu mà trừ quỷ?

Thái Hà (24.01.2022) – Còn các Kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần III Thường Niên: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh”h

Thái Hà (23.01.2022) – Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của …

Xem thêm