BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên: Trung tín

Thái Hà (21.10.2020) – Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (Lc 12,39-48) Tục ngữ Việt Nam có câu: “Chủ vắng nhà, gà mọc đuôi …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên: Tỉnh thức thì sẽ được cứu

  Thái Hà (20.10.2020) – “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức” Lc 12, 35-38 Những trận mưa lớn kèm gió to tại nơi này hay nơi kia đã khiến bao người nhiều phen ú tim với “những cái chết không báo trước” do những cây …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên: Dập tắt lòng tham

Thái Hà (19.10.2020) – Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. (Lc 12,13-21) Một vị tướng quân kia đã lập được một chiến công lớn. Nhà vua ban thưởng …

Xem thêm

Chúa Nhật XXIX Thường Niên: Hơn cả bổn phận

Thái Hà (17.10.2020) – Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkia: Sống chứng nhân

Thái Hà (17.10.2020) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8-12) Khi đến thăm Antiôkia, hoàng đế Trajanô đã bắt …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Hedviges: Giả hình

Thái Hà (16.10.2020) – Đức Giêsu nói: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết” (Lc 12,1-7) Ca dao có câu: “Giẻ cùi tốt mã …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Giêsu: Ngăn cản

Thái Hà (15.10.2020)  – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”. (Lc 11,47-54) Một bác sĩ nọ vẽ …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Thánh Callistô I: Trách nhiệm

Thái Hà (14.10.2020) – Đức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào. (Lc 11,42-46) Một người đàn ông …

Xem thêm