BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Hai Lễ Các Thánh Nam Nữ_Lễ Trọng: Thương người

Thái Hà (01.11.2021) – Đức Giêsu lên núi, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. (Mt 5,1-12a) Từ hai năm nay, đôi vợ chồng trẻ nọ ở một thành phố kia, đã thực …

Xem thêm

Chúa Nhật XXXI Thường Niên: Yêu

Thái Hà (31.10.2021) – Khi ấy, có một người trong các Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? ” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên: Đức khiêm nhường

Thái Hà (30.10.2021) – Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho”. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn”. (Lc 14,7-11) Ngạn ngữ Pháp có câu: “Tính chân …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên: Luật vì con người

Thái Hà (29.10.2021) – Đức Giêsu lên tiếng nói với các nhà thông luật và người Pharisêu: “Có được phép chữa bệnh ngày Sabát hay không?” (Lc 14,1-6) Khổng tử nói: Đạo bất viễn nhân, nhân chi vì đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo. Nghĩa là: Đạo không xa …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Thánh Simon Và Thánh Giuđa Tông Đồ: Tông đồ

Thái Hà (28.10.2021) – Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đem cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ. (Lc 6,12-19) Trong sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân, Giáo hội …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên: Cửa hẹp

Thái Hà (27.10.2021) – Đức Giêsu bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết” có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. (Lc 13,22-30) Bà Rosa Silva dù đã được thông báo kết quả bào thai là một …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên: Nước Thiên Chúa

Thái Hà (26.10.2021) – Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. (Lc 13,18-21) Ngay từ thế kỷ thứ hai, ông Tertulianô diễn tả sự lớn mạnh của Nước Thiên …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên: Luật của bác ái

Thái Hà (25.10.2021) – Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sabát sao? (Lc 13,10-17) Bác ái trong chân lý! Chân lý mà Đức Giêsu đã làm chứng trong cuộc …

Xem thêm

Chúa Nhật XXX Thường Niên: Sáng đôi mắt đức tin

Thái Hà (24.10.2021) – Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên: Biến đổi

Thái Hà (23.10.2021) – Đức Giêsu nói: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”. (Lc 13,1-9) Sau Thế chiến II, toàn dân Đức đã phấn đấu tối đa để sửa chữa, đền bù những thiệt hại đã gây ra với phương …

Xem thêm