Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi: Sứ vụ ưu tiên

Thái Hà (04.10.2023) – Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa thầy, xin phép cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều đại Thiên Chúa”. (Lc 9,57-62)

Thánh Phanxicô Assisi khi nhận ra ý Chúa kêu gọi, ngài đã dứt khoát vâng theo. Dù phải từ bỏ cuộc sống giàu sang của gia đình thương gia, bị cha mẹ từ khước, thánh nhân sẵn sàng bỏ lại tất cả để ra đi, sống cuộc đời nghèo khó, và thành lập dòng Anh Em Hèn Mọn.

Dứt khoát vì sứ vụ ưu tiên, đó là thái độ Đức Giêsu muốn nhắn nhủ anh thanh niên ngỏ ý muốn theo Người. Kẻ chết mà anh muốn chôn cất hỉ chết phần xác, còn sứ vụ của anh là vì sự sống đời đời cho chính anh và cho nhiều người khác. Mặc dù thái độ đối với người thân của người thanh niên rất đúng đắn, nhưng Đức Giêsu muốn cho anh  biết điều gì cần ưu tiên hơn.

Tin vào Đức Giêsu Kitô, người Kitô hữu phải chấp nhận những thiệt thòi, sẽ gặp phải những thử thách. Của cải, sự nghiệp, hay gia đình là những món quà tốt đẹp Chúa ban. Thế nhưng, có những lúc vì đức tin, vì phần rỗi linh hồn của mình hay của tha nhân, người ta phải gác lại những gì gây cản trở.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra điều gì là đẹp ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…