Chúa Nhật XXVII Thường Niên: Nhận ra Chúa

Thái Hà (08.10.2023) – Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! ” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? ” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ. (Mt 21,33-43)

Một giáo sĩ Do Thái nói với các đồ đệ rằng: “Làm sao để biết đêm kết thúc và ngày mới bắt đầu?” – Đó là khi ngươi nhìn vào mặt bất kỳ một người nào và thấy rằng người đó có sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì nếu không, dù thời gian có là gì đi nữa, vẫn là đêm tối trong lòng”.

Cuộc sống có nhiều tính toán và lo toan đôi khi khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn bên cạnh chúng ta. Người ở trong vẻ đẹp trật tự lạ lùng của vũ trụm đặc biệt trong tiếng nói lương tâm của chúng ta và nơi những người chung quanh, vì mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, những tá điền đã bị tru diệt, loại ra khỏi vườn nho, bởi họ đã không nhận ra lòng tốt của Ông Chủ trong cuộc sống của họ. Lối sống loại trừ, vị kỷ cùng với cái nhìn ác tâm đã biến họ thành những con người hung ác và tàn bạo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thánh hóa đôi mắt và quả tim của chúng con, để chúng con nghe được tiếng Chúa và nhận ra Chúa đang đồng hành trên muôn nẻo đường đời của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…