BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Sáu Lễ Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam_Lễ Trọng: Sự từ bỏ

Thái Hà (24.11.2024) – Đức Giêsu nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình vì tôi, tihf sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 17,11b-19) Môn đệ là người …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Thánh Clementê, Thánh Côlumban: Chúa quan phòng

Thái Hà (23.11.2023) – Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được”. (Lc 19,41-44) …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Cêcilia: Thẩm quyền của Thiên Chúa

Thái Hà (22.11.2023) – Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợ được mười nén”. Ông bảo Người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành”. (Lc 19,11-28) …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ: Gia đình Kitô hữu

Thái Hà (21.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,46-50) Từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, trước sự hiện diện của các tín hữu và khách hành hương, Đức …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên: Đôi mắt đức tin

Thái Hà (20.11.2023) – Anh mù thưa với Đức Giêsu: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. Đức Giêsu nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. (Lc 18,35,43) Đôi mắt là cầu nỗi giữa tâm hồn và cuộc sống. Nụ cười, lời nói có …

Xem thêm

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên: Tài năng

Thái Hà (19.11.2023) – “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Kính Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phêrô Và Thánh Đường Thánh Phaolô: Kiên trì cầu nguyện

Thái Hà (18.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,1-8). Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng nói: “Ngọn đèn đức …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Elisabeth Hungari: Hãy tỉnh thức

Thái Hà (17.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống”. (Lc 17,26-37) Cuộc sống của chúng ta ở đời này chỉ là tạm bợ như cách thánh Phaolô nói, ngôi …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Margarita Scotland Và Thánh Gertrude: Triều đại Thiên Chúa

Thái Hà (16.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. (Lc 17,20-25) Người Do Thái rất …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Thánh Albertô Cả: Lòng biết ơn

Thái Hà (15.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,11-19) Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Mọi biến cố …

Xem thêm