BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót: Bình an của Chúa Phục Sinh

 Thái Hà (11.04.2021) – Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” Nói xong, Người cho các ông …

Xem thêm

Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh: Nhận diện Đức Kitô

Thái Hà (10.04.2021) – Khi bà Maria Mácđala, là kẻ đã đước Đức Giêsu trừ cho khỏi bầy quỷ, nói cho các môn đệ biết rằng: Người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,9-15) Christopher là một phù thủy quả cảm là người có …

Xem thêm

Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh: Có Chúa trong đời

Thái Hà (09.04.2021) – Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó!” (Ga 21,1-14) Cuộc đời chúng ta trải qua biết bao cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua không để lại gì, và cũng có những cuộc gặp gỡ làm biến đổi …

Xem thêm

Người thứ ba trên đường Emmaus

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây […] Tự nhiên nhớ bài hát mà Cha Thành Tâm, Dòng Chúa Cứu Thế sáng tác. Đang nghêu ngao, thấy hai tay môn đệ của ông Giêsu thất thểu bước tới. Tôi chẳng nói gì, …

Xem thêm

Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Đón nhận và trao ban

Thái Hà (08.04.2021) – Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” […] Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (Lc 24,35-48) Thánh Inhaxiô, Đấng sáng lập Dòng Tên, là một hiệp sĩ can trường. Trong thời …

Xem thêm

Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh: Ngài đã ở với con

Thái Hà (06.08.2021) – Dọc đường, khi Người nói chuyện và cắt nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao. (Lc 24,13-35) Lạy Chúa, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con, và vì thế con tìm Ngài ở bên ngoài” (Thánh …

Xem thêm

Tin thác vào Lòng Thương Xót

 Tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa là điều vô cùng quan trọng, vì thế nên chính Chúa Giêsu đã dạy Thánh nữ Maria Faustina Kowalska (1905-1938, Dòng Đức Mẹ Thương Xót – O.L.M., Our Lady of Mercy) – và cũng dạy mỗi chúng ta: “Lạy Chúa Giêsu, …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Đừng giữ Thầy lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần …

Xem thêm

Chúa Nhật Phục Sinh: Niềm tin phục sinh

Thái Hà (04.01.2021) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem …

Xem thêm