BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên: Anh em hãy canh thức

Thái Hà (25.08.2022) – “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên: Khốn cho các ngươi là những kẻ giả hình

Thái Hà (23.08.2022) – “Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương: Mừng vui lên

Thái Hà (22.08.2022) – Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên: Chiến đấu qua cửa hẹp mà vào

Thái Hà (21.08.2022) – Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên: Đừng noi theo hành vi của họ

Thái Hà (20.08.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên: Hãy yêu kẻ khác như chính mình

Thái Hà (19.08.2022) – Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên: Kẻ được chọn thì ít

Thái Hà (18.08.2022) – Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên: Ganh tị

Thái Hà (17.08.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên: Ai có thể được cứu độ

Thái Hà (16.08.2022) – Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói …

Xem thêm