BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Mục tử

Thái Hà (09.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo lên lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Phục Sinh: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”

Thái Hà (08.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh: Thầy mới có lời ban sự sống đời đời

Thái Hà (07.05.2022) – Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: Bánh sự sống

Thái Hà (06.05.2022) – Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: Nguồn sống

Thái Hà (05.05.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh: Chính Ta là bánh ban sự sống

Thái Hà (04.05.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Thánh PhiLipphê và Giacôbê Tông Đồ: Thầy là đường

Thái Hà (03.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát

Thái Hà (02.05.2022) – […] Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi …

Xem thêm

Chúa Nhật III Phục Sinh: Bữa tiệc chuẩn bị sẵn

Thái Hà (01.05.2022) – […] Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! ” Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: “Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ”

Thái Hà (30.04.2022) – Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Caphácnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong nổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay …

Xem thêm