BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Phaolô Miki Và Các Bạn Tử Đạo: Nghỉ ngơi

Thái Hà (06.02.2021) – Đức Giêsu bảo các Tông đồ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. (Mc 6,30-34) Ngày nay, không chỉ các linh mục, tu sĩ mà cả các hội đoàn và mọi giáo dân đều có nhu cầu …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Agatha: Lời thề tai hại

Thái Hà (05.02.2021) – Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị về đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. (Mc 6,14-29) Trẻ con khi chơi với bạn thường hay thề thốt, …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Thường Niên: Chứng nhân khó nghèo

Thái Hà (04.02.2021) – Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (Mc 6,7-13) Khoảng đầu thế kỷ XIII, Giáo hội sa …

Xem thêm

Thánh cả Giuse – Người khủng bố ma quỷ

 Các nhà truyền giáo, những người trừ tà và những người theo giáo phái Satan đều chứng thực sức mạnh cầu bầu của Đức Thánh Giuse trong việc chống lại thù địch ma quỷ. Khi đọc Kinh Cầu Thánh Giuse, nhiều người ngạc nhiên khi thấy một lời kêu …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Thường Niên: Sứ vụ giữa quê nhà

Thái Hà (03.02.2021) – Đức Giêsu nói với dân chúng: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”. (Mc 6,1-6) Tục ngữ Việt Nam có câu: “Bụt nhà không thiêng”. Theo …

Xem thêm

Lễ dâng sống động

 Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thánh Đoàn Con Tận Hiến Giữa Thế Gian Trình thuật Lc 2:22-40 ghi lại sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và thanh tẩy Đức Trinh Nữ Maria. Điều đó nhằm chu toàn lề luật đã được ghi trong Lv 12:8. Lễ …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên: Loại trừ Thiên Chúa

Thái Hà (01.02.2021) – Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ, họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mc 5,1-20) Ngày 30.09.2019, Bộ trưởng Giáo dục …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Thường Niên: Đấng uy quyền

Thái Hà (31.01.2021) – Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên: Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa

Thái Hà (29.01.2021) – “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy cũng không biết nữa”. (Mc 4,26-34) Ngày …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên: Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa

Thái Hà (29.01.2021) – “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy cũng không biết nữa”. (Mc 4,26-34) Ngày nay, …

Xem thêm