Thứ Bảy Lễ Truyền Tin_Lễ Trọng: Rạng ngời hai tiếng “Xin Vâng”

Thái Hà (25.03.2023) – Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,26-38)

Suy niệm biến cố Truyền Tin, thánh Bernađô đã thốt lên: “Ađam khóc lóc khẩn cầu Mẹ trả lời bởi ông bị lưu đày khỏi Vườn Địa Đàng cùng với dòng dõi đáng thương của ông; Ápraham cũng khẩn cầu; Đavít cũng khẩn cầu. Các tổ phụ khác đang nằm trong nơi tối tăm cũng khẩn cầu, cả thế giới đang phủ phục dưới cahân mẹ mà chờ đợi. Mẹ hãy mau trả lời với sứ thần đi”.

Trước lời truyền tin của sứ thần, Mẹ Maria như muốn lặng đi vì mầu nhiệm cao cả, vì sứ mạng mà Mẹ sắp cưu mang. Nhưng với lòng khiêm hạ, mẹ đã đáp lời thưa xin vâng như trước Thiên ý. Nhờ tiếng xin vâng này mà loài người được trả lại tình trạng ân sủng của buổi đầu tạo dựng. Thiên Chúa đã tuyển chọn một thụ tạo thánh htiện không tỳ vết, để thực hiện chương trình cứu độ. Tiếng xin vâng của Mẹ Maria đã trả lại cho con người những gì tổ tông xưa đã đánh mất. Tiếng xin vâng của Mẹ Maria đã trả lại cho con người những gì tổ tông xưa đã đánh mất. Tiếng xin vâng của Mẹ làm bừng sáng lên một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Ơn Cứu Độ.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn biết thưa hai tiếng xin vâng trước thánh ý của Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…