Thứ Năm Lễ Kính Thánh Máccô: Làm chứng cho Lời Chúa

Thái Hà (25.04.2024) – Đức Giêsu nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (Mc 16,15-20)

Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu mang trong mình ba chức vụ: “Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế. Chức vụ Ngôn sứ là nói lời của Chúa cho mọi người. Điều này được khởi đi từ lệnh truyền dành cho các môn đệ của Đức Giêsu, trước khi Ngài lên trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15)

Thật vậy, bổn phận của mỗi Kitô hữu không chỉ nói Lời Chúa cho mọi người, mà còn phải sống Lời của Chúa và làm chứng cho Lời ấy nữa. Một trong những mẫu gương sáng đã sống, và làm chứng cho Lời Chúa mà hôm nay Giáo Hội mừng kính là gương thánh Máccô – một trong bốn Tác giả Tin Mừng. Ngài đã rao giảng Lời Chúa qua việc thuật lại cuộc đời của Đức Giêsu trong sách của mình dựa theo những lời giảng dạy của Thánh Phêrô; và Ngài đã đưa được nhiều người về cùng Chúa. Ngoài ra, Ngài còn làm chứng cho Lời Chúa qua sự bách hại cho đến chết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mang Lời Chúa đến cho mọi người, không những bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống của chúng nữa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…