BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay: Tha thứ

Thái Hà (08.03.2022) – … Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay: Thấy và làm

Thái Hà (07.03.2022) – … Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay: Cám dỗ

Thái Hà (06.03.2022) – Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hoen cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và …

Xem thêm

Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi

Thái Hà (05.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thiết đãi Người tại nhà …

Xem thêm

Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Luật giữ chay

Thái Hà (04.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không”. Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao khách dự tiệc cưới có …

Xem thêm

Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vác thập giá theo Chúa

Thái Hà (03.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ khai trừ và giết chết, nhueng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Tro: Đừng phô trương

Thái Hà (02.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mắt công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời […]. Vậy khi …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: “Phải làm gì để được sống đời đời?”

Thái Hà (28.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Chúa Giêsu trả lời: “[…] Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên: “Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã”

Thái Hà (27.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “[…] Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy. Sao ngươi có thể nói với người anh em ‘Này anh, hãy để tôi lấy …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên: “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Thầy”

Thái Hà (26.02.2022) – Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, …

Xem thêm