BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Hai Tuần V Thường Niên: “Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”

Thái Hà (07.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Gienêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo cạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Agatha: “Chúa động lòng thương”

Thái Hà (05.02.2022) – Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm, và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần V Thường Niên: Khao khát nghe Lời

Thái Hà (06.02.2022) – Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Gienêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần ờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giật lưới. Người xuống một …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên: Làm theo tiếng lương tâm hay làm theo ý riêng

Thái Hà (04.02.2022) – Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó …

Xem thêm

Thứ Năm Mùng Ba Tết Nguyên Đán: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ”

Thái Hà (03.02.2022) – “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã …

Xem thêm

Thứ Tư Mùng Hai Tết Nguyên Đán: “Ngươi hãy thờ kính cha mẹ”

Thái Hà (02.02.2022) – Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa …

Xem thêm

Thứ Ba Mùng Một Tết Nguyên Đán: Đừng lo lắng

Thái Hà (01.02.2022) – Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: Chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salomôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên: “Họ liền xin Chúa rời khỏi ranh giới họ”

Thái Hà (31.01.2022) – […] Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. […] Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên: Nghi ngờ

Thái Hà (30.01.2022) – Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Ðức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Thường Niên: “Thưa Thầy, chúng con chết mất”

Thái Hà (29.01.2022) – Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông: vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có …

Xem thêm