Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Clara: Mạng sống đổi lấy sự sống

Thái Hà (11.08.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”. (Mt 16,24-28)

Cuộc sống con người bị xáo trộn đáng kể khi dịch Covid-19 len lỏi vào đời sống. Mạng sống bị dồn vào ngõ hẹp, nhiều người đã ra đi mãi mãi. Vậy, con người phải làm sao để giữ được mạng sống?

Đức Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta một con đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu. Đó là lấy mạng sống mình để đối lấy sự sống đích thực. Lời tuyên bố của Đức Giêsu xem ra là nghịch lý với trí hiểu con người, nhưng lại là con đường dẫn tới sự sống đích thực của những ai tin vào Đức Giêsu. Thật vậy, cùng đích của chúng ta là sự sống đời đời. Đó là phần thưởng cho những ai từ bỏ chính mình, sẵn sàng vác thập giá mà theo Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm hiến dang mạng sống mình vì Tin Mừng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…