Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Người nuôi và của nuôi

Thái Hà (07.08.2023) – Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa Đức Giêsu: “Nơi hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. (Mt 14,13-21)

Đức Giêsu hoàn toàn hiến mình vào trong lời của Người, và Người đã trở thành “người nuôi” và “của nuôi” toàn thể nhân loại.

Thật vậy, các môn đệ là những người đề nghị cho đám đông về để mua thức ăn, nhưng chính Đức Giêsu đã muốn các môn đệ sẽ cho dân ăn. Chính Đức Giêsu làm chủ phép lạ ngày hôm ấy: Bánh và cá là của các môn đệ, nhưng của ăn nuôi năm ngàn người đàn ông là của Đức Giêsu; các môn đệ là những người trao của ăn cho dân, nhưng chính Đức Giêsu đã trao của ăn đó lại cho các môn đệ trước, rồi các ông lại trao lại cho dân chúng.

Đức Giêsu đã trở nên nguồn thần lương đích thực, và ban phát thần lương ấy cho những ai tin và thuộc về Người. Nhờ đó, những ai tin vào lòng thương xót, tin vào quyền năng và tin vào Đức Giêsu thì không hề phải đói nhưng luôn được thỏa thuê ơn phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra Chúa là nguồn thần lương để chúng con luôn được no thỏa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…