Thứ Bảy – Thánh Joanna Phanxica Chantal: Sức mạnh của lòng tin

Thái Hà (12.08.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bải núi này: “Rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”. (Mt 17,14-20)

Khi xưa, dân Israel được Thiên Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ và đưa họ vào miền đất tràn trề sữa và mật. Vậy mà họ vẫn bất tuân với giới lệnh của Thiên Chúa. Vì thế, họ đã bất lực trước mọi nguy biến xảy đến.

Thái độ của dân Israel khi xưa lại được tái hiện khi các môn đệ bất lực trước tình cảnh của đứa trẻ bị quỷ ám. Đức Giêsu đã phàn nàn vì họ cứng lòng trước lời giảng và các phép lạ Người làm. Không phải các môn đệ không có lòng tin, nhưng đó là một lòng tin do dự trước tỉnh cảnh khó khăn của đứa trẻ. Vì thế, các ngài đã không trừ được tên quỷ ấy.

Qua sự việc trên, Đức Giêsu muốn chúng ta đặt trọng niềm tin vào Thiên Chúa, một niềm tin trọn vẹn, sâu xa, bao gồm cả sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, để nhờ đó, chúng ta biết cậy trông vào Chúa trong mọi việc mình làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tín thác vào Chúa để sự gì chúng con thực hiện cũng đều sinh ích. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…