BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: “Con Người cũng phải bị treo lên”

Thái Hà (26.04.2022) – […] Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được. Không ai lên trời được, ngoài người đã …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Sử Máccô: Đi khắp thế gian rao giảng

Thái Hà (25.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây …

Xem thêm

Chúa Nhật II Phục Sinh: Hãy tin

Thái Hà (24.04.2022) – […] Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa […]. Đoạn Người nói với …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Hãy đi rao giảng

Thái Hà (23.04.2022) – […] Sau hết, Chúa hiện ra với mười một Tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Mọi người đã biết là Chúa”

Thái Hà (22.04.2022) – […] Chúa Giêsu bảo: “Các on hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Ông Simôn Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa …

Xem thêm

Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Chính Thầy đây”

Thái Hà (21.04.2022) – […] Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con. Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng sợ mọi người bối rối tường mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”

Thái Hà (20.04.2022) – Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau […] Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Chúa Giêsu gọi: Maria!”

Thái Hà (19.04.2022) – Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đàu, một vị ngồi phía đàng chân […] Chúa Giêsu …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng”

Thái Hà (18.04.2022) – Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và ngày Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”, các bà liền lại gần ôm chân Người và phục …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh: “Ông thấy và ông tin”

Thái Hà (17.04.2022) – […] Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó nhưng ông không vào trong. Vậy Simôn Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đâuù Người trước đây, khăn này không …

Xem thêm