BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Hãy nói về trẻ Giêsu

Thái Hà (30.12.2021) – Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuen, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Thái Hà (29.12.2021) – Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi …

Xem thêm

Ngày 29.12: Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Bài Tin Mừng: Lc 2, 22-35 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Các Thánh Anh Hài: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai Cập”

Thái Hà (28.12.2021) – Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: “Ông đã thấy và đã tin”

Thái Hà (27.12.2021) – Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simôn Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”. Bấy giờ, Phêrô ra đi với môn đệ kia …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia Thất: Lo việc bổn phận

Thái Hà (26.12.2021) – Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế. Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Chúa Giáng Sinh: Ngôi Lời ngự giữa chúng ta

Thái Hà (25.12.2021) – Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh: “Bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ”

Thái Hà (24.12.2021) – Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng: “Lưỡi ông mở ra”

Thái Hà (23.12.2021) – Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.  Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng: Ngợi khen Thiên Chúa cứu độ

Thái Hà (22.12.2021) – Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng …

Xem thêm