Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên: Bệnh giả dối

Thái Hà (30.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!” (Mt,23,27-32)

Trong một bài chia sẻ, Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn mỗi tín hữu hãy lấy tình yêu làm phương dược để chữa trị căn bệnh giả dối.

Một xã hội chạy theo kinh tế, vật chất có nguy cơ đánh mất đi đời sống đạo đức, nhân văn. Thay vì sống hòa hợp với tự nhiên, với đồng loại, người ta sẽ vun vén cho bản thân bằng cách sống giả dối và lừa lọc người khác.

Con đường theo Đức Giêsu là con đường của tình yêu và sự thật. Sống xa tình yêu Chúa thì dễ rơi vào thói giả dối. Bài Tin Mừng là lời cảnh tỉnh giúp cho mỗi tín hữu nhận ra đâu là nền tảng và ý nghĩa của cuộc sống này. Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống. Mỗi người hãy quy chiếu về Thiên Chúa để mọi sự giả dối của thế gian không lưu trú trong tâm hồn chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…