Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết: Làm chứng cho sự thật

Thái Hà (29.08.2023) – Con gái bà Hêrôđia xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm”. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. (Mc 6,17-29)

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói rằng: “Chính do sự đố kỵ mà ma quỷ sự chết đã đi vào thế giới”.

Việc vua Hêrôđê cưới bà Hêrôđia là trái luật, vì bà đã là vợ của anh nhà vua. Dù nhà vua là người có vị thế, uy quyền cao trọng nhưng không vì thế mà thánh Gioan Tẩy Giả không dám nói lên sự thật. Ngài đã can đảm lên án điều xấu, và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Sự đố kị và thù ghét của bà Hêrôđia đã giết chết thánh Gioan. Tuy nhiên, chính sự can trường bảo vệ lẽ phải của Gioan mới làm cho ngài trở nên một vị thánh tử đạo. Một vị ngôn sứ chính trực đã ngã xuống vì lý tưởng bảo vệ cho sự thật.

Mỗi Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi học hỏi và noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, biết bảo vệ chân lý trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bằng cả mạng sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm để bảo vệ cho sự thật. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…