Thứ Sáu Lễ Thánh Louis Và Thánh Giuse Calasanz: Luật yêu thương

Thái Hà (25.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi và yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,34-40)

Thánh Luy nói: “Bạn hãy đối xử tốt với người nghèo, người bất hạnh, người đau khổ, hãy giúp đỡ và an ủi họ nhiều nhất có thể, và hãy luôn tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Người đã ban cho bạn, để bạn có thể xứng đáng nhận được nhiều hơn”.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn mỗi người phải biết thực hành điều răn trọng nhất: “Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi và yêu người thân cận”. Đây là điều răn làm cho chúng ta được nên hoàn thiện. Yêu mến Thiên Chúa vì chỉ có Người mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa, và nhờ Người mà chúng ta mới được hiện hữu. Và sự hiện hữu này sẽ nên trọn hảo khi mỗi người biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Mỗi khi thực hành luật yêu thương, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức về thân phận mong manh của kiếp người, để từ đó chúng con sống ngày càng có ý nghĩa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…