Thứ Năm Lễ Kính Thánh Batôlômêô: Lương tâm ngay thẳng

Thái Hà (24.08.2023) – Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít-ra-el, lòng dạ không có gì gian dối. (Ga 1,45-51)

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng: “Lương tâm là nơi sâu thẳm để lắng nghe sự thật, điều thiện hảo, và lắng nghe Thiên Chúa. Đó là nơi diễn ra tương quan giữa tôi với Người, Đấng nói trong tâm hồn tôi và giúp tôi phân định, nhận ra con đường tôi phải đi, và một khi đã chọn lựa thì tiến bước và trung thành.”

“Lòng dạ không gì gian dối” là điều mà Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta phải đạt tới, là điều cần có để trở thành môn đệ của Người. Sự ngay thẳng giúp chúng ta tiến gần đến Thiên Chúa, Đấng luôn muốn chúng ta có được một cuộc sống đích thực, một cuộc sống đích thực, một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc nơi thiên quốc. Muốn được sự sống này, mỗi người cần chuyên chăm lắng nghe và thực hành lời Chúa, và luôn để Lời Chúa soi sáng, dẫn lối cho đời sống Kitô hữu chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống chân thật với Chúa và với nhau, để nhờ đó chúng con có được sự sống đời đời nơi Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…