Thứ Tư Lễ Thánh Rosa Lima: Sự tốt lành

Thái Hà (23.08.2023) – Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,1-16a)

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Điều thật sự cần thiết là phải tìm kiếm những phương thức mới, những con đường mới đảm bảo rằng hồng ân Thiên Chúa có thể chạm đến tâm hôn của từng người, cả nam lẫn nữ, và dẫn họ đến với Người”.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết năng chạy đến nương nhờ lòng nhân từ sâu thẳm của Chúa, vì Người quả thực tốt lành. Người có quyền ban phát ân sủng của Người cho những ai Người muốn. Vì thế, trước sự rộng lượng của Chúa, chúng ta cần loại bỏ lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, để luôn biết vui mừng với những điều tốt lành mà mọi người nhận được từ Thiên Chúa. Chúa luôn luôn ngay thẳng và công bình với tất cả chúng ta. Tình thương của Người chan hòa mặt đất, hằng ấp ủ, vỗ về ta đêm ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống yêu thương và quảng đại với anh chị em mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…