Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Augustinô: Cảnh tỉnh và răn đe

Thái Hà (28.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào”. (Mt 23,13.15-22)

Đức Giêsu quở trách các Kinh sư và người Pharisêu giả hình vì lời nói của họ không đi đôi với hành động, đời sống của họ cũng không theo sát những gì Lề Luật đã viết. Tuy nhiên, sự quở trách của Chúa không phải để nguyền rủa nhưng là để cảnh tỉnh và răn đe.

Người tín hữu qua mọi thời cũng có những lỗi lầm thiếu sót cần phải sửa chữa mỗi ngày. Ngày nay, Thiên Chúa không trực tiếp quở trách chúng ta như ngày xưa, nhưng chúng ta vẫn có các mục tử trong Giáo hội để nhắc nhớ về những điều tốt cần làm và những điều xấu cần tránh. Hơn nữa, mẫu gương của các vị thánh trong Giáo hội cũng là lời cảnh tỉnh và răn đe hữu hiệu cho các tín hữu qua mọi thời đại.

Thánh Augustinô là một vị thánh của suy tư và hoán cải. Ngài không chỉ có những tác phẩm thần học nổi danh, mà hơn cả, chính cuộc đời của ngài đã là lời chứng sống động về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai khao khát tìm kiếm Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết quay về với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…