Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên: Chính Ngài là Đấng Kitô

Thái Hà (27.08.2023) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô. (Mt 16,13-20)

André Frossard, một ký giả nổi tiếng người Pháp, đã có một cuộc biến đổi trong cuộc đời ông. Trong phút chốc, ông nhận ra một ánh sáng thiêng liêng trong tâm hồn. Ông ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng ấy trong quyển sách Thiên Chúa hiện hữu. Tôi đã gặp Người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khen ngợi Phêrô khi ông tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Lời khen ngợi không dành cho tài trí khôn ngoan hay sự lanh lợi của ông, nhưng muốn truyền tải thông điệp rằng, phúc lành Thiên Chúa đã được ban tặng cho ông theo ý Người. Thật vậy, không phải đã có ai mặc khải cho ông Phêrô điều mà ông vừa tuyên xưng, nhưng chính Thiên Chúa là Ca của Đức Giêsu đã ban cho.

Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã mặc khải chân lý về Chúa Cha cho con người. Nhờ Người mà chugns ta hiểu biết hơn về Thiên Chúa, đồng thời được nhận làm những nghĩa tử của Thiên Chúa nhờ thông phần vào địa vị trưởng tử của Chúa Giêsu. Vì thế, cuộc gặp gỡ Đức Giêsu và đón nhận chân lý mặc khải của Người là một ân huệ lớn lao và có sức biến đổi đối với con người.

Thiên Chúa luôn có cách để đến với con người và làm cho họ nhận ra chân lý tình yêu. Do đó, ta hãy mở cánh cửa lòng mình để chờ đón Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra Chúa nơi tâm hồn mình và xin hãy hoán cải chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…