Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên: Tinh thần phục vụ

Thái Hà (26.08.2023) – Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ rằng: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em”. (Mt 23,1-12)

Đức Giáo hoàn Phanxicô từng nói rằng: “Chúa Giêsu ưa thích người nghèo và người bị loại trừ. Người đã gióng lên sứ điệp nền tảng của Phúc Âm là phục vụ tha nhân vì tình yêu Thiên Chúa”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy dẫn thân phục vụ mọi người. Như Đức Giêsu đã từng phục vụ các Tông Đồ và dân chúng. Người đã giáo huấn, dạy bảo các Tông Đồ, giảng dạy cho dân chúng, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ. Đặc biệt, Người luôn quan tâm đến những người có địa vị thấp kém trong xã hội, những người đau ốm, tội lỗi.

Bên cạnh đó, Đức Giêsu còn lên tiếng cảnh báo những nhà lãnh đạo trước cám dỗ của tham vọng về quyền lực, danh tiếng, địa vụ. Người nhắc nhở họ ý thức về trách nhiệm của mình. Người lãnh đạo chỉ được mọi người kính nể khi biết khước từ danh vọng và luôn hết mình phục vụ người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn sống tinh thần phục vụ như Ngài đã nêu gương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…