BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh: Nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô

Thái Hà (15.04.2023) – Khi bà Maria Mácđala là kẻ đã được Đức Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ, nói cho các môn đệ biết rằng: Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,9-15) Christopher là một thủy thủ quả cảm, nhưng anh lại theo …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Có Chúa trong đời

Thái Hà (14.04.2023) – Đức Giêsu bảo cac ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa …

Xem thêm

Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Hồng ân đức tin

Thái Hà (13.04.2023) – Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! […] Chính anh em là chứng nhân về điều này”. (Lc 24,35-48) Thánh Inhaxiô, Đấng sáng lập Dòng Tên, là một hiệp sĩ can đảm trên chiến trường. …

Xem thêm

Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh: Ngài ở lại với con

Thái Hà (12.04.2023) – Họ mới bảo nhau: “Dọc đường khi Người nói chuyện và cắt nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao?” (Lc 24,13-35) “Lạy Chúa, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con, và vì thế con tìm Ngài …

Xem thêm

Vĩ đại lòng Chúa thương xót

“Hãy tin vào Thiên Chúa toàn năng. Ôi Lòng Chúa Thương Xót phi thường và sâu thẳm, Ngài đáng được tôn thờ và ngợi khen. Ôi thuộc tính vĩ đại của Thiên Chúa toàn năng, Ngài là niềm hy vọng ngọt ngào của tội nhân.” (Nhật Ký, 951) Anh chị em …

Xem thêm

Thứ Ba Bát Nhật Phục Sinh: Gặp được Chúa trong cuộc đời

Thái Hà (11.04.2023) – Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài gần bên mộ, mà khóc […]: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” (Ga 20,11-18) Các nhà chú giải cho rằng: nhân vật Maria Mácđala trong Tin Mừng hôm nay chính …

Xem thêm

Đừng giữ Thầy lại

“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó” (Mt 28, 8 -15) Để diễn tả niềm tiếc thương với người mới chết, nhất là người quá cố ấy là cha, mẹ, anh chị em hay con cháu của chúng ta, thường chúng ta hay ra …

Xem thêm

Chúa Nhật Phục Sinh: Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh

Thái Hà (09.04.2023) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem …

Xem thêm

Thứ Bảy Canh Thức Vượt Qua: Sự sống trổ sinh từ sự chết

Thái Hà (08.04.2023) – Thiên Thầy lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói”. (Mt 28,1-10) “Hạt lúa gieo xuống đất không …

Xem thêm

Thứ Sáu Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa: Sự cao cả của tình yêu

Thái Hà (07.04.2023) – Nhắp xong một chút giấm, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 18,1-19,42) Trước khi chết, cha Don Gnochi nói với bác sĩ: “Khi tôi chết rồi, xin bác sĩ lấy hai mắt tôi để ghép cho …

Xem thêm