Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên: Kitô hữu nói về Chúa

Thái Hà (06.09.2023) – Đức Giêsu nói: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”. (Lc 4,38-44)

Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân số 2 khẳng định: “Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất là ơn gọi làm Tông Đồ”. Như vậy, khi trở nên Kitô hữu, mỗi tín hữu điều lãnh nhận sứ mạng loan truyền Tin Mừng. Đó là một nghĩa vụ, một trách nhiệm, nhưng tuyệt vời hơn cả, đó chính là đặc ân được nói về Thiên Chúa cho mọi người.

Sau khi ra khỏi Hội đường, Đức Giêsu tiếp tục chữa bệnh cho dân chúng. Về lý, Đức Giêsu nên ở lại lâu hơn để tiếp tục thực hiện những công việc ấy, một phần là vì đó là việc tốt, phần khác vì dân chúng cần vị lương y cao tay như thế. Tuy nhiên, đó là mang lại sự chữa lành tâm hồn cho những ai tin vào Người.

Noi gương Đức Giêsu, chúng ta cần ý thức trách nhiệm truyền giáo đã lãnh nhận, mà đôi lúc cuộc sống đầy lo toan đã vùi lấp đặc ân cao cả ấy trong những bộn bề, hối hả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức mình là một Kitô hữu, xin giúp con nhớ đến sứ mệnh “nói về Chúa” cho mọi người. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…