Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: Xung khắc

Thái Hà (11.09.2023) – Đức Giêsu hỏi các kinh sư và những người Phariseu: “Ngày Sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt”. (Lc 6,6-11)

Thánh Phalo nói: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10). Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, các kinh sư và người Phariseu lại dựa vào Lề Luật để hoãn thi hành việc chính nghĩa. Phải chăng chúng ta chỉ có thể thực hiện một trong hai điều hoặc thi hành luật hoặc thể hiện lòng yêu thương?

Lề luật mà Thiên Chúa ban cho dân Người qua Thập điều và được dân Do Thái khai triển thành 365 điều khoản cấm và 248 điều khoản buộc phải làm, vốn dĩ ban dầu chỉ là những chỉ dẫn để bảo vệ dân phải trung thành với Giao Ước, trung thành với tình yêu Chúa. Nhưng qua thời gian, với kinh nghiệm đau thương, dân Do Thái dần đánh mất đi tinh thần của Lề Luật mà chỉ còn biết tuân giữ Luật cách máy móc, cốt yếu không tái phạm để tránh bị luận phạt.

Thật thế, luật lệ giúp con người đi đúng hướng, làm đúng việc để hướng đến mục tiêu là yêu thương. Nhưng nếu thi hành luật mà bỏ qua yêu thương thì đồng nghĩa với việc phạm luật nặng hơn nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở trí lòng chúng con để chúng con biết thực thi điều Chúa dạy sao cho phải đạo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…