Chúa Nhật XXIII Thường Niên: Yêu thương

Thái Hà (10.09.2023) – Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội thánh. Nếu Hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

“Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,15-20).      

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Thương cho roi cho vọt. Câu nói ấy hàm nghĩa một biện pháp giáo dục của người xưa. Sự sửa dạy tuy gây ra đau đớn nhưng cốt để người ta hoàn thiện hơn. Không phải nhằm trừng phạt, nhưng. chính nhờ tình yêu mà sự sửa dạy mới hàm chứa ý nghĩa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một biện pháp để sửa dạy các Tông Đồ, đó là dùng tình yêu. Tình yêu không dừng lại ở việc chỉ làm những điều hợp với ý muốn người khác. Tình yêu còn đi xa hơn khi hướng đến việc giúp người khác nên hoàn thiện, dù đôi khi làm người khác khó chịu vì trái ngược với ý muốn của họ.

Việc sửa dạy điều sai trước hết cần bắt nguồn từ lòng yêu thương, mong muốn cho nhau nên tốt lành. Nhưng chắc hẳn đó không phải là điều dễ dàng thực hiện. Sự trừng phạt thì dễ hơn là yêu thương. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn chúng ta dùng chính điều khó khăn này để đối xử với nhau trong sự thấu hiểu và kiên nhẫn. Để làm được điều này, chúng ta cần cậy dựa vào Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi tâm can, để Người biến đổi lòng trí và trợ lực cho người mà chúng ta muốn sửa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được lòng can đảm để sửa dạy lẫn nhau, và có được sự khiêm nhường để đón nhận lời sửa dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…