Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên: Nhận biết Thiên Chúa

Thái Hà (04.09.2023) – Đức Giêsu nói: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,16-30)

Khi được Thiên Chúa viếng thăm cách ẩn mình trong hình dạng vị khách lạ, mặc dầu không biết đó là Thiên Chúa nhưng Abraham đã thưa lớn tiếng: “Xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài” (St 18,3). Lòng hiếu khách của ông tượng trưng cho tấm lòng chân thành biết mở ra để đón nhận những thực tại siêu việt.

Trái với thái độ niềm nở của Abraham những kẻ đồng hương Nadarét với Đức Giêsu đã tỏ ra thờ ơ khi Người trở về thăm quê hương. Đức Giêsu vào Hội đường để rao giảng, để công bố lời Thiên Chúa, nhưng dân chúng lại nghi ngờ về thân thế của Người. Nếu Thiên Chúa đã ban cho Abraham người con Issac vì thái độ niềm nở của ông, thì nay đối với dân chúng Nadarét, Đức Giêsu phải đành lòng bỏ họ mà đi.

Thực vậy, Thiên Chúa luôn đi trước để ngỏ lời mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và tiếp rước Người hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi người anh em con, để con biết đón rước học như đón rước chính Chúa vậy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…