Chúa Nhật XXII Thường Niên: Đường vinh quang là đường từ bỏ

Thái Hà (03.09.2023) Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. (Mt 16,21-27)

Câu hát trong ca khúc đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập viết rằng: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng? Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. Ca từ đã diễn tả một quy luật tất yếu của những ai khao khát tìm kiếm vinh quang rằng thành công luôn gắn liền với đau khổ và hy sinh.

Đường vinh quang của Đức Giêsu xem ra còn đòi hỏi chúng ta hơn cả quy luật đó nữa. Các tín hữu muốn bước theo Người không những phải từ bỏ cái “tôi” là lợi ích bản thân, mà còn phải biết mặc lấy tinh thần sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, vốn là điều quý giá nhất, để làm chứng cho đức tin của mình. Đường vinh quang là đường từ bỏ, những chắc hẳn không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng từ bỏ, nhất là với những thói quen xấu của bản thân, để đón nhận Tin Mừng của Chúa. Quả thật, bước theo Đức Giêsu là một lựa chọn khó khăn, nhưng sự sống đời đời sẽ là phần thưởng vô giá cho những ai kiên tâm bền chí.

Trong sự tín thác của đức tin, niềm hy vọng của đức cậy và ngọn lửa bừng cháy của đức mến, chúng ta sẽ được Đức Giêsu ban cho ân sủng giúp sửa đổi bản thân để có thể hướng lòng đến những giá trị vĩnh cửu, là vinh quang mà Người đã hứa cho những ai hết lòng tìm kiếm Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con cũng biết hy sinh bản thân để mưu cầu lợi ích cho anh em. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…