Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên: Hãy quản lý cho tốt

Thái Hà (02.09.2023) – Đức Giêsu nói: “Phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi”. (Mt 25,14-30)

Đức Giêsu dùng dụ ngôn về những yến bạc để dạy các môn đệ hãy biết sinh lời cho Thiên Chúa từ những tài năng riêng đã được Người ban cho. Điều quan trọng trong dụ ngôn là phải sinh lời trong khả năng của mình, chứ không phải sinh lời được bao nhiêu.

Nếu quy đổi đơn vị tiền tệ thời ấy thì một yến bằng sáu ngàn quan, tức là sáu ngàn ngày công. Một đầy tớ lãnh một yến bạc đã có được số vốn rất lớn để làm ăn.

Với tài năng, cơ hội được phú ban, con người đã được Thiên Chúa giao phó để coi sóc mọi loài thụ tạo. Tài quản lý khôn khéo là con người biết sử dụng ơn Chúa theo kế hoạch của Người để sinh ích cho đời sống. Vì thế, mỗi người được mời gọi hãy ra sức phục vụ xã hội mình đang sống bằng những côcng việc tốt đẹp hằng ngày, hãy đem về cho Chúa những thành quả tốt đẹp và thiện hải để làm cho Giáo hội ở trần thế thêm triển nở, đời sống thêm niềm vui.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được khôn ngoan để con biết sử dụng yến bạc Ngài trao ban mà sinh được nhiều công ích. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…