BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Con Người đến là để phục vụ

Thái Hà (16.03.2022) – […] Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thi hành quyền trên họ. Giữa các con …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Nói mà không làm

Thái Hà (15.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môsê; vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay: Lòng nhân từ

Thái Hà (14.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán, đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay: Hãy nên hoàn hảo

Thái Hà (12.03.2022) – Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy “ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con “hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay: Phẫn nộ với anh em có bị luận phạt?

Thái Hà (11.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người. Ai giết người, sẽ …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay: Hãy xin thì sẽ được

Thái Hà (10.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay: Lời mời gọi sám hối

Thái Hà (09.03.2022) – Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác; Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay: Tha thứ

Thái Hà (08.03.2022) – … Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay: Thấy và làm

Thái Hà (07.03.2022) – … Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay: Cám dỗ

Thái Hà (06.03.2022) – Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hoen cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và …

Xem thêm