BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên: “Các ngươi hãy nghe lời Người”

Thái Hà (19.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên: Vác thập giá theo Chúa

Thái Hà (18.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần VI Thường Niên: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều”

Thái Hà (17.02.2022) – Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai”. Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần VI Thường Niên: Chúa chữa kẻ mù

Thái Hà (16.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bêtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên: Giữ mình khỏi men Hêrôđê

Thái Hà (15.02.2022) – Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ”

Thái Hà (14.02.2022) – Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ. Quả thật, Ta báo các ông hay: …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên: “Phúc cho các ngươi”

Thái Hà (13.02.2022) – “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần V Thường Niên: “Ta thương đám đông”

Thái Hà (12.02.2022) – Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên: “Hãy mở ra”

Thái Hà (11.02.2022) – Khi ấy, […] người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Scholastica: Khi đặt niềm tin vào Chúa

Thái Hà (10.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđôn. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người …

Xem thêm