Thứ Bảy Lễ Thánh Phêrô Claver: Giữ luật bằng trái tim

Thái Hà (09.09.2023) – Đức Giêsu nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát”. (Lc 6,1-5)

Việc Đức Giêsu làm phép lạ vào ngày Sabats xem ra là nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc tranh luận giữa Người với nhóm Phariseu. Từ những xung đột ấy, chúng ta không khỏi băn khoăn tự hỏi: lề luật giúp ích gì cho con người? Tại sao phải giữ luật?

Đức Giêsu đã trả lời những câu hỏi ấy khi Người đưa ra lời khẳng định về uy quyền của mình trên cả ngày Sabats; Người nhắc nhở nhóm Phariseu, cách riêng là mỗi người chúng ta, rằng lề luật là của Thiên Chúa. Luật được tạo ra nhằm sinh ích cho con người và luật cũng chỉ là một phương tiện để thể hiện lòng yêu mến của con người đối với Thiên Chúa.

Chúng ta giữ luật vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,21-26). Đằng sau những văn tự của lề luật là tình yêu. Thiên Chúa cần thái độ xuất phát từ trái tim. Người phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ tất cả chỉ vì chị đã yêu mến nhiều. Quả vậy, chỉ có tình yêu mới là yếu tốt làm cho con người trở nên đặc biệt trước nhan Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là lề luật của trái tim con, là những gì tâm hồn con tìm kiếm khắc khoải. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…