Thứ Ba Kính Danh Thánh Đức Maria: Cầu nguyện

Thái Hà (12.09.2023) – Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12-19)

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 6/9/2021, Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định: “Một lời cầu nguyện xa lạ với cuộc sống không phải là lời cầu nguyện ý nghĩa. Một lời cầu nguyện tách rời bản thân khỏi sự cụ thể của cuộc sống sẽ trở thành duy tâm hay duy nghi lễ”.

Bài Tin Mừng kể lại việc Đức Giêsu tuyển chọn 12 Tông Đồng; Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Trong suốt cuộc đời dương thế, Đức Giêsu luôn gắn bó với Chúa Cha để tìm kiếm thánh ý. Người không hành động theo ý riêng, nhưng luôn đặt ý Chúa Cha lên hàng đầu. Việc Đức Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha cho thấy đây là một biến cố quan trọng, tạo nên nền tảng để định hình nên Giáo hội.

Việc hình thành ngày lễ Kính Thánh Danh Đức Maria hôm nay cũng xuất phát từ việc cầu nguyện của dân thành Vienna, nước Áo trước đạo quân Thổ xâm lược. Qua lời cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, nước Áo đã chiến thắng quân Thổ cách lạ lùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cách cầu nguyện. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…