Thứ Năm Tuần XXII Thường: Làm theo lời Thầy

Thái Hà (07.09.2023) – Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”. (Lc 5,1-11)

Ông Abraham và Đức Maria là hai mẫu gương tuyệt hảo về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. “Xin vâng” trước ý định của Thiên Chúa là một thử thách khó khăn. Vì ý muốn của Người có thể nghịch với những điều mà lý trí con người cho là đúng.

Thánh Phêrô, có thể nói, cũng đã gặp phải những bối rối tương tự như Abraham và Đức Maria khi ông được Đức Giêsu yêu cầu thả lưới. Từ những gì đã diễn ra đêm trước, Phêrô cam đoan về sự thất bại của mẻ lưới mới. Nhưng ông vẫn gác lại tất cả những hoài nghi ấy để làm theo lời Thầy. Và kết quả là ông đã có được một mẻ cá lớn lạ lùng!

“Điều vô lý” của Thiên Chúa còn hơn “cái hợp lý” của con người. Chúng ta cần phải thu nhỏ cái “tôi” để vâng theo tiếng nói của Thiên Chúa, dù cho tiếng nói ấy nghịch với ý muốn của chúng ta. Tấm gương về sự phục vụ của Thánh Phêrô sẽ giúp chúng ta nhận được những điều tốt đẹp ngoài sức mong đợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết noi gương Thánh Phêrô mà “thả lưới” theo ý Chúa. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…