Thứ Năm Lễ Kính Thánh Laurensô: Phần thưởng cho người phục vụ

Thái Hà (10.08.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. (Ga 12,24-26)

Phục vụ có thể là một sự khó chịu đối với một số người, nhưng lại là niềm vinh dự cho nhiều người. Khó chịu vì nó có thể làm cho người ta trở nên thấp kém trước mặt mọi người. Vinh dự vì người ta tự nguyện thấp kém trước mặt người đời để được Chúa nâng lên.

Đức Giêsu mời gọi các môn đệ bước theo và thông dự vào sứ mạng phục vụ của Người. Nhờ đó, các môn đệ được dự phần vào phần thưởng mà Đức Giêsu đã ban. Đó là được ở lại với Đức Giêsu và được Chúa Cha quý trọng. Hơn nữa, Đức Giêsu cũng muốn kêu mời chúng ta trở nên những con người phục vụ.

Thánh Laurensô làm ột mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về sứ mạng phục vụ. Ngài đã theo chân Đức Giêsu hiến dâng mạng sống mình để làm chứng cho đức tin, cho vinh quang Chúa, hầu có được gia tài quý giá mà Thiên Chúa tặng ban.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
C
hấm nối chấm…