Thứ Bảy Lễ Cung Hiến Thánh Đường Đức Bà Cả Ở Rôma: Can đảm nói sự thật

Thái Hà (05.08.2023) – Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan nói với vua “Ngài không được phép lấy bà ấy”. (Mt 14,1-12)

Tục ngữ có câu: “Sự thật thì mất lòng”, nghĩa là khi có ai nói lên sự thật về một điều mà người khác không muôn nghe thì sẽ khiến họ buồn giận, thậm chí sẽ tạo nên một sự thù hận.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả đã không sợ làm mất lòng nhà vua, không sợ nhà vua giết mình, nhưng ông đã can đảm nói lên sự thật về việc làm sai trái của nhà vua là muốn lấy vợ của người anh mình, bởi vì hành dộng này trái về lề luật Chúa.

Thánh Gioan Tẩy Giả chính là mẫu gương cho mỗi người chúng ta noi theo về lòng can đảm, sẵn sàng nói sự thật dù có phải mất cả tính mạng. Qua ngài, chúng ta được mời gọi sẵn sàng lên tiếng bảo vệ những giá trị đạo đức, luân lý và chu toàn lề luật của Chúa giữa một xã hội đang bị thế tục hóa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng lời nói và việc làm của mình một cách xứng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…