Chúa Nhật XIX Thường Niên: Xin cứu vớt con

Thái Hà (13.08.2023) – Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Ðức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,22-33)

Có một anh tân tòng chia sẻ rằng: “Ba năm trước, tôi là một thằng nghiện rượu, nợ nần, vì thế gia đình tôi mất hạnh phúc. Bây giờ tôi bỏ được rượu, không nợ nần ai, gia dình tôi hạnh phúc hơn, tất cả những điều ấy là chính Đức Giêsu làm cho tôi”.

Trong bài Tim Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã trách Phêrô khi ông chưa thực sự tin vào Người. Với hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Phêrô chỉ còn cách kêu la trong sợ hãi để trông chờ vào một ai đó có thể cứu ông. Đức tin của ông còn yếu kém; ông chưa nhận ra có một vị Thiên Chúa quyền năng đang ở trước mặt mình.

Đời sống của các Kitô hữu cũng vậy: lắm lúc chúng ta kêu la vì cảm thấy trống vắng, không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Lúc bình an, chúng ta dễ dàng nhận ra tình thương; còn khi khó khăn, đau khổ ập đến thì niềm tin đặt nơi Chúa bị lung lay, dao động. Đó là lúc chúng ta dễ chìm vào biển của thế gian, biển của những thất vọng và dẫn đến hành dộng ra như không còn biết đến Chúa, không còn tin vào sự hiện hữu của Chúa trong cuộc đời.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu qua mọi thời, hãy kiên vững trong đức tin để được Thiên Chúa cứu vớt trước những gian nan thử thách.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…