Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Đa Minh: Đức tin non yếu

Thái Hà (08.08.2023) – Vào khoảng canh tư, Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,22-36)

Cuộc sống luôn ẩn tàng những điều khiến con người nơm nớp lo sợ. Con người không biết bám víu vào đâu mỗi khi những nỗi sợ hãi ấy bất chợt xảy đến với mình.

Các môn đệ Đức Giêsu đã chứng thực điều đó khi Người xuất hiện. Thầy đến mà họ cứ tưởng là là ma nên bàng hoàng sợ hãi. Đức Giêsu đã trấn án các ông, nhưng các ông vẫn tỏ rõ một niềm tin non yếu.

Mỗi chúng ta cũng đang lênh đênh giữa biển đời. Sóng gió cuộc đời vẫn luôn làm ta sợ hãi. Vì thế, tình cảnh các môn đệ đối diện là bài học dành cho chúng ta, để khi gặp nguy hiểm, chúng ta biết chạy đến với Chúa và xin Người trợ giúp.

Thánh Đa Minh khi xưa đã lường trước được sóng gió cuộc đời nên ngài luôn lấy Lời Chúa làm điểm tựa cho việc rao truyền chân lý. Vì thế, ngài không sợ hãi dù bị những kẻ lạc giáo lôi kéo và tấn công.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm sức cho lòng tin yếu kém của chúng con, để chúng con can đảm đối diện với thử thách cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…