Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Dung: Sự hiện diện của Chúa

Thái Hà (06.08.2023) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”. (Mt 17,1-9)

Có lẽ đại dịch Covid-19 xảy ra là một dấu lặng trong bản nhạc cuộc đời, để ta có dịp dừng lại mà chiêm ngắm vinh quang của Chúa, cảm nghiệm những điều kỳ diệu khi có Chúa hiện diện.

Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã được diễm phúc chiêm ngắm ánh vinh quang của Chúa. Tự thâm tâm, các ngài đã biểu lộ một niềm khát khao được ở lại bên Chúa và mong muốn làm điều nhỏ bé cho mình và cho Chúa: “Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều”. Thật vậy, tâm hồn các ngài sáng lên theo ánh vinh quang của Chúa. Vì thế, các ngài muốn ánh vinh quang đó sáng mãi trước mắt mình nên đã đề nghị làm lều cho Chúa. Tâm hồn các ngài cháy lên một niềm khao khát ở lại với Chúa. Đúng hơn, các ngài muốn Chúa luôn hiện diện với mình trong mọi nơi và mọi lúc của cuộc đời.

Thiên Chúa cũng đang hiện diện với chúng ta qua các dấu chỉ của thời đại, qua các biến cố hằng ngày. Mỗi ngày sống đều có những khoảng lặng cho chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa, như những giây phút với người thân, bạn bè với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết giữ gìn tâm hồn mình thanh tịnh để nhận ra sự hiện của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…