Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Ánh sáng của Thiên Chúa

Thái Hà (24.04.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian”. (Ga 12,44-50)

Đề tài “Ánh sáng” là một trong những đề tài nổi bật của Tin Mừng Gioan. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại một lần nữa khẳng định: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,46). Ánh sáng là thành phần vô cùng quan trọng của cuộc sống, không có ánh sáng, con người trên trái đất cũng như vô số sinh vật sẽ phải tiêu vong. Thật vậy, Đức Giêsu cũng vô cùng quan trọng đối với con người. Ngài là “Ánh sáng”, và Ngài đã đến thế gian để soi chiếu cho thế gian, nhờ “Ánh sáng” của Ngài mà con người không phải lầm than trong bóng tối hay phải chịu chảnh hư mất đời đời.

Thánh Fidelis Sigmaringen Giáo Hội mừng lễ hôm nay là một minh chứng cho Ánh Sáng chiếu soi của Thiên Chúa trên cuộc đời của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con là con cái của Ánh Sáng, luôn biết tránh xa những điều gì bất xứng, để chúng con luôn sống trong Ánh Sáng của Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…