Thứ Tư Tuần V Mùa Chay: Ở lại trong Lời

Thái Hà (29.03.2023) – Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong Lời  của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. (Ga 8,31-42)

Trong Tông huấn Verbum Domini, số 10, Đức Giáo hoàng Benêdicto XVi đã nói: “Người có tính hiện thực là người nhận ra Ngôi Lời của Thiên Chúa là nền tảng cho tất cả mọi sự. Thật vậy, để xây dựng cuộc đời, con người cần những nền tảng chắc chắn, vẫn đứng vững kể cả khi những xác tín nhân loại mờ nhạt đi.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy điều kiện để trở thành môn đệ thực sự, đó là “ở lại trong lời” của Người, nghĩa là đón nhận và sống giáo huấn của Người, là đi vào tương quan hiệp thông với Người. Quả thật Đức Giêsu nói và mặc khải những điều mà Người đã thấy, đã nghe nơi Chúa Cha. Do đó, lời Đức Giêsu là lời của Thiên Chúa, lời sự thật, lời đem lại sự sống đời đời. Qua trình thuật này, chúng ta được mời gọi tìm hiểu và học hỏi không ngừng để nhận ra Đức Giêsu là ai và đón nhận giáo huấn của Người, để lời của Đức Giêsu luôn ở lại và thấm nhập vào cuộc đời chúng ta, biến chúng ta thành những con người tự do đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm trí để chúng con luôn sẵn lòng lắng nghe Lời Chúa và mau mắn đáp trả. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…