Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Tin hay không tin

Thái Hà (28.03.2023) – Đức Giêsu bảo người Do Thái: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này”. (Ga 8,21-30)

Vận động viên trẻ Bergallo Brzezicki, 19 tuổi, người Argentina, bị bại não bẩm sinh, là người luôn biết cậy dựa vào Thiên Chúa mà vượt lên số phận và lướt thắng bệnh tật. Nhờ tin mà cô bé đã khám phá ra ý nghĩa cuộc đời mình, để rồi từ đó phấn đấu vươn lên.

Trái với đức tin chân thành bé nhỏ của Brzezicki, những người Do Thái và những người Pharisêu là những kẻ am hiểu Kinh Thánh, nhưng lại không tin Đức Giêsu và luôn tìm cách chống đối Người. Đức Giêsu cho biết lý do họ không hiểu giáo huấn của Người và không đón nhận mặc khải về căn tính và nguồn gốc thần linh của Người, đó là vị họ thuộc về thế gian này.

Qua lời chứng của mình, Đức Giêsu mời gọi những kẻ chống đối nhận ra sự thiếu sót của họ và mở lòng đón nhận Người để có sự sống đích thực Người ban tặng. Qua bài Tin Mừng này, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi xác tín vào lời chứng của Đức Giêsu, đón nhận giáo huấn của Người như là lương thực trường tồn cho sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết vững tin vào tình thương và quyền năng cứu độ của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…