Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay: Chết vì yêu

Thái Hà (01.04.2023) – Thượng tế Caipha nói rằng: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. (Ga 11,45-57)

Điệp khúc của bài hát “Lời vọng tình yêu” của nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ, cách nào đó đã nêu bật sứ mạng chính yếu của con Thiên Chúa Nhập Thể làm người: “Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, để cứu muôn người lỗi tội đưa về trời đẹp tươi”.

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy một quyết định cứng rắng của Thượng Hội Đồng, đó là tìm cách giết Đức Giêsu. Họ quan ngại rằng, nếu cứ để Đức Giêsu tiếp tục rao giảng và làm phép lạ thì dân sẽ tin theo Người, và như thế, họ có nguy cơ đánh mất vị thế, quyền lợi và vai trò lãnh đạo của mình. Bởi đó, thượng tế Caipha mới lên tiếng nhằm phơi bày kế hoạch giết người thâm hiểm. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã để cho bản án đó trở thành lời tiên báo về nguồn ơn cứu độ dành cho muôn dân; đó là Đức Giêsu sẽ chịu chết để giải thoát dân khỏi xích xiềng của tội lỗi và cho dân được sống đời đời.

Chúng ta cũng được mời gọi nhận ra quà tặng sự sống của Đức Giêsu, để dám sống trọn vẹn thân phận làm người, khi đối diện với cái chết đời này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết vì chúng con, xin giúp chúng con biết sống cho Chúa và cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…