Chúa Nhật V Mùa Chay: Quyền năng cứu Chúa

Thái Hà (26.03.2023) – Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Macta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người.  Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang đau nặng.” Nghe vậy, Ðức Giêsu bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”

Ðức Giêsu quý mến cô Macta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!” Các môn đệ nói: “Thưa Thầy, mới đây người Do thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?” Ðức Giêsu trả lời: “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao?  Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế gian này. Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!” Người nói những lời này, sau đó Người lại bảo họ: “Ladarô, bạn của chúng ta đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.” Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại.” Ðức Giêsu nói về cái chết của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. Bấy giờ Người mới nói rõ: “Ladarô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.” Ông Tôma, gọi là Ðiđymô, nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!”

Khi đến nơi, Ðức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số. Nhiều người Do thái đến chia buồn với hai cô Macta và Maria, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Ðức Giêsu đến, cô Macta liền ra đón Người.  Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Macta nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”  Ðức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Macta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Ðức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Macta đáp: “Thưa Thầy, có.  Con vẫn tin Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến thế gian.” Nói xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!” Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Ðức Giêsu. Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Macta đã ra đón Người.

Những người Do thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Ðức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Thấy cô khóc, và những người Do thái đi với cô cũng khóc, Ðức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: “Các ngươi để xác anh ấy đâu?”  Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Ðức Giêsu liền khóc. Người Do thái mới nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!” Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” Ðức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ.  Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Ðức Giêsu nói: “Ðem phiến đá này đi.”  Cô Macta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” Ðức Giêsu bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” Rồi Người ta đem phiến đá đi.

Ðức Giêsu ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn.  Ðức Giêsu bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi!” Trong số những người Do thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Ðức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. (Ga 11,1-45)

Vị lương y Võ Hoàng Yên được nhiều người xưng tụng là “thần y”, có khả ănng chữa bá bệnh. Chính cái mác “thần y” này đã khiến cho nhiều người lầm tưởng và mù quáng tin theo. Thế nhưng, mãi cho tới khi các cuộc bóc phốt liên tiếp diễn ra thì người ta mới vỡ lẽ nhiều chuyện. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, đồng thời đưa ra kết luận: “Toàn bộ người được ông Yên chữa bệnh đều không có tiến triển về bệnh tình.”

Câu chuyện về việc Đức Giêsu cứu anh Ladarô sống lại cũng đưa đến cho độc giả một sự bất ngờ tương tự. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây đó là, nếu nạn nhân của thần y “dỏm” nhận ra thầy thuốc của mình chữa bệnh không đúng như quảng cáo; thì ngược lại, thần y Giêsu lại có thể làm những điều kỳ diệu vượt sức phàm nhân.

Điều mà Đức Giêsu làm cho Ladarô là một dấu lạ. Đức Giêsu gọi anh ra khỏi mồ, và đưa anh trở lại với cuộc sống trần thế. Bằng hành động này, Đức Giêsu cho thấy quyền năng của Người không bị giới hạn trước bệnh tật, trước cửa mồ; mà trái lại, Người còn có thẩm quyền trên cả sự sống lẫn sự chết. Tuy nhiên, ân ban đích thực của Người không phải là một cuộc sống trần thế được kéo dài mãi mãi, mà là cuộc sống trong sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, ngõ hầu nhận được ơn tha thứ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…