Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Con đường vươn tới Chúa

Thái Hà (26.04.2024) – Đức Giêsu nói với ông Tôma: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14,1-6)

Trong Tin Mừng, có lần Đức Giêsu đã mặc khải cho người ta biết được rằng chính Ngài là người biết rõ về Chúa Cha và đang thi hành thánh ý của Chúa Cha “không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà Người con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27).

Thật vậy, không ai có thể biết được Chúa Cha cách tỏ tường như Đức Giêsu, và cũng không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Người. Đức Giêsu là con đường đảm bảo nhất để có thể dẫn đưa mỗi người chúng ta đến với Thiên Chúa. Khi bước đi trên con đường ấy, chúng ta sẽ không bao giờ lạc lối. Để đảm bảo chúng ta luôn ở trên con đường của Đức Giêsu, mỗi người Kitô hữu được mời gọi gắn bó cuộc sống mình với việc tham dự thánh lễ hằng ngày, và rước Mình Máu Thánh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Đường, là Sự thật và là Sự sống, xin giúp chúng con luôn biết gắn bó cuộc đời của chúng con với NGài cách liên lỉ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…