Thứ Năm Tuần V Mùa Chay: Tuân giữ lời

Thái Hà (30.03.2023) – Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. (Ga 8,51-59)

Trong bài huấn dụ cho các tín hữu 21.02.2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Hãy nhớ rõ điều này trong tâm trí và con tim: với ma quỷ, không bao giờ đối thoại, chỉ có Lời Chúa”. Thật vậy, Lời Chúa vừa giúp chúng ta giữ vững đức tin, vừa tăng thêm sức mạnh để chúng ta chống trả những mưu thâm chước độc của tà thần.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại bầu khí đối thoại ngày càng căng thẳng giữa Đức Giêsu và người Do Thái. Câu hỏi đặt ra là: tại sao những người Do Thái không hiểu và không thể nghe lời Đức Giêsu? Phải chăng họ không thuộc về Thiên Chúa nhưng thuộc về quỷ? Quả vậy, khi bách hại Đức Giêsu và các môn đệ, những kẻ chống đối đang làm công việc của quỷ và có cha là quỷ. Vậy, nếu những người Do Thái thay đổi thái độ thù nghịch với Đức Giêsu, đón nhận và tuân giữ lời Người, thì cha của họ không còn là quỷ mà là Thiên Chúa. Thật vậy, mục đích của Đức Giêsu là nhằm giúp họ nhận ra tình trạng của mình, nhận ra Người là Con Thiên Chúa và tuân giữ lời Người để có sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…