Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên: Bước chân can trường

Thái Hà (03.10.2023) – Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. (Lc 9,51-56)

Thánh Micaen Hồ Đình Hy, trước khi lãnh triều thiên tử đạo, bị điệu đi quanh các ngã đường phố Huế. Tuy chịu nhiều nhục mạ, thương tích đầy mình, nhưng ngài vẫn giữ vững đức tin, từng bước tiến ra pháp trường.

Khi đã tới ngày được rước lên trời, Đức Giêsu đã biết đã đến giờ Người sẽ phải trải qua điều gì. Tiến lên Giêrusalem, nghĩa là tiến đến vinh quang, nhưng cũng là tiến đến đồi Canvê với thập giá. Dù biết điều sắp xảy ra, nhưng Người vẫn nhất quyết đi lên. Dù dân làng Samari có gây ra những phiền toái, đáng bị lửa từ trời trừng phạt, nhưng không có gì có thể thay đổi ánh mắt của Người hướng lên Giêrusalem.

Người Kitô hữu sẽ phải chịu nguy hiểm đến tính mạng để rao giảng Tin Mừng, nhưng không có gì có thể thay đổi lối sống và sứ vụ của con cái Nước Trời. Hai ngàn năm qua, các nhà truyền giáo vẫn không ngừng dấn thân đến các vùng xa xôi. Dù biết có những khó khăn, bách hại, nhưng điều đó cũng không thể làm chùn bước chân của các ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con, can đảm đón nhận thử thách và luôn giữ mắt hướng lên Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…