BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng: Thiên Chúa hành động

Thái Hà (22.12.2022) – Bà Maria nói: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Xin vâng

Thái Hà (20.12.2022) – Bấy giờ, bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38) Thánh Giáo hoàng Irenê từng nói rằng: Đức Maria nhờ vâng phục đã trở …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Hy vọng

Thái Hà (19.12.2022) – Ông Dacaria thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi”. (Lc 1,5-25) Một nhà ngụy biện đến gặp Socrates, đặt câu hỏi rằng: Trong các vật, vật gì bền vững nhất? …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Phục vụ trong âm thầm

Thái Hà (18.12.2022) – Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Biết ơn nguồn cội

Thái Hà (17.12.2022) – Tính chung lại thì: Từ ông Ápraham đến vua Đa vít, là mười bốn đời; Từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babilon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô là mười bốn đời. (Mt 1,1-17) Dân gian Việt Nam …

Xem thêm

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R: Ba bài giảng tĩnh tâm Mùa Vọng 2022 tại nhà thờ Thái Hà

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT BÀI GIẢNG NGÀY THỨ HAI BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BA Ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nhà Thờ Thái Hà, Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra trong các thánh lễ lúc 18 giờ 30 từ Thứ Hai đến Thứ Tư vừa qua …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Lời chứng của hành động

Thái Hà (16.12.2022) – Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: Để nên cao trọng

Thái Hà (15.12.2022) – Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió ư ? Vậy các ngươi đi xem gì ? Một người ăn mặc lả …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Gioan Thánh Giá: Biết lắng nghe

Thái Hà (14.12.2022) – Ông Gio-an gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? ” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Lucia: Niềm tin đem lại sự sống

Thái Hà (13.12.2022) – Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và nhưgnx cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người …

Xem thêm