Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Gioan XXIII Giáo hoàng: Xin dạy chúng con cầu nguyện

Thái Hà (11.10.2023) – Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến”. (Lc 11,1-4)

Như một bản tóm lược Tin Mừng, Kinh Lạy Cha đưa ra những tiêu chí nền tảng cho cuộc gặp gỡ và đàm thoại của từng tín hữu với Thiên Chúa, cũng như cho sứ mạng của mỗi người sau cuộc gặp gỡ ấy.

Tiên vàn, người tín hữu cầu nguyện không phải để làm vinh danh bản thân, nhưng là để làm vinh danh Chúa, để Tin Mừng cứu độ của Chúa được loan đi khắp thế gian.

Lời Chúa hôm nay hướng dẫn chúng ta biết xây dựng tâm tình cầu nguyện của người con thảo. Trong tương quan này, chúng ta đến với Thiên Chúa không như đầy tớ kêu xin ông chủ, mà là những người con chạy đến với Cha mình.

Noi gương thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, vị chủ chăn nhân lành, đơn sơ và luôn yêu mến đời sống cầu nguyện, mỗi tín hữu hãy siêng năng gặp gỡ Chúa trong lời cầu nguyện, nhất là sốt sắng tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thật hạnh phúc vì được gọi Chúa là Cha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…