Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Brunô Linh Mục: Khó khăn trong sứ vụ Nước Trời

Thái Hà (06.10.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ là em là khước từ Đấng đã sai Thầy”. (Lc 10,13-16)

Thánh Brunô mà chúng ta mừng kính hôm nay là một linh mục, một học giả lừng danh, và là một người hết lòng vì Nước Chúa, vì Giáo hội. Vì phản đối một giám mục bất xứng, ngài bị trả thù và phải trốn chạy.

Sứ vụ rao giảng của Đức Giêsu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Dân miền Bếtxaiđa và Caphácnaum là những nơi thân thuộc với Đức Giêsu và các môn đệ. Dù nghe được Đức Giêsu giảng dạy và chứng kiến nhiều dấu lạ, nhưng họ lại thiếu lòng tin và còn thêm kiêu ngạo, nên bị Đức Giêsu khiển trách. Từ thực tế đó, Đức Giêsu cũng cảnh báo các môn đệ về những khó khăn họ sẽ gặp phải khi họ đi thi hành sứ vụ Nước Trời.

Như thánh Brunô, những ai thực sự là con cái Chúa sẽ có lúc bị chống đối, khước từ. Là Kitô hữu, chúng ta sẽ khó tránh việc phải “tử đạo”. Đó không chỉ là việc đổ máu của các vị chứng nhân, mà còn là những thiệt thòi, bị chống đối vì lối sống của con cái Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào Ngài cho dù phải gặp khó khăn hay chống đối. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…